Confidenţialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în scop de „reclamă, marketing şi publicitate” şi „ comerţ electronic” a fost înscrisă sub nr. 27300 în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, S.C. RUCKSACK S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Galați, str. George Coșbuc nr.25, număr de ordine în registrul comerţului J17/1718/2006 cod unic de înregistrare RO19137085, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Menţionăm că colectarea şi prelucrarea datelor personale având funcţie de identificare, precum CNP şi seria şi nr. CI/BI, se efectuează cu respectarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 677/2001.